Van aanmelding tot behandelplan

Binnen afzienbare tijd ga ik stoppen met mijn praktijk. Daarom neem ik geen nieuwe psychotherapie-cliënten meer aan.
Kennismaking.

Voor de therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. Onze eerste afspraak zal dus een kennismakingsgesprek zijn, ook wel intakegesprek genoemd. In het intakegesprek wordt ingeschat of u aan het goede adres bent en of psychotherapie voor u geschikt is.

Als dat het geval is volgen meestal nog een of twee gesprekken om uw problematiek verder in kaart te brengen en om tot een behandelplan te komen. Tijdens deze gesprekken zal ik proberen uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ik zal u vragen stellen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby’s, uw relatie(s). Van belang is ook uw voorgeschiedenis. Wat hebt u zoal meegemaakt, hoe is uw leven tot nu toe verlopen; wat ervaart u als positief en wat als negatief?

Ook zal ik u vragen een aantal vragenlijsten in te vullen, om zo uw klachten en problemen te verduidelijken. Uiteraard wil ik ook weten wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen. En welke behandelingen u eventueel al gehad heeft met betrekking tot de problematiek en wat u nu wilt. Ik wil weten welke ideeën u heeft over het veranderen van uw situatie. Op basis van deze gegevens zal ik een (voorlopige) diagnose stellen.

Uw persoonlijke situatie

Door de kennismakingsgesprekken kan ik een inschatting maken van uw incasseringsvermogen en van uw persoonlijke omstandigheden. Dit is nodig om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm, een passende vorm van hulp is. Een therapie kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Dat moet u aankunnen. Als u bijvoorbeeld in uw privé-leven grote veranderingen doormaakt of recent nare dingen heeft meegemaakt, dan kan therapie te veel zijn op dat moment. Het kan zijn dat ik u adviseer om een andere vorm van hulp te kiezen of om te wachten omdat dit niet het juiste moment is om in therapie te gaan.

Advies voor therapie of niet

In een adviesgesprek nemen we samen de mogelijkheden voor therapie met u door en doe ik een voorstel voor een bepaalde vorm van therapie. Ik leg u ook in grote lijnen uit wat de therapie inhoudt. Op basis van deze  informatie kunt u beslissen of de therapie u iets lijkt. Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen.

Wanneer ik tot de conclusie kom dat u bij mij niet aan het juiste adres bent of dat psychotherapie bij u niet de juiste behandeling is dan zoek ik samen met u naar een andere behandelaar of een andere oplossing.

Behandelplan

Uw behandeling start met het gezamenlijk opstellen van een behandelplan. Hierin staan de doelen van uw therapie en de manier waarop wij daaraan gaan werken. Ook leggen we dan in het behandelplan vast wanneer uw voortgang geëvalueerd wordt. 

Meer informatie

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Op de website van deze vereniging vindt u nog meer informatie over hoe een therapie kan verlopen. Als u hier klikt kunt u de folder van de organisatie bekijken, downloaden of printen. U vindt deze folder ook op de website van de LVVP.