Wachtlijst

De huidige situatie met betrekking tot de wachtlijst wordt hieronder vermeld (Dit wordt steeds in de eerste week van de maand bijgewerkt):

November 2022. Op het ogenblik heb ik een wachtlijst waardoor ik geen nieuwe cliënten kan aannemen. Dat betekent dat u zich niet kunt aanmelden omdat ik geen zicht heb op het moment waarop u zou kunnen beginnen met de therapie.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar gaat dan voor u op zoek naar een andere therapeut, waar u sneller terecht kunt.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben gezamenlijk normen afgesproken, de zgn treeknormen. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere therapeut een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 6 weken vanaf de intake is gestart.