Wachtlijst

Momenteel is mijn behandelcapaciteit volledig benut. Vult u eerst het aanmeldformulier in, dan neem ik daarna telefonisch contact met u op. We bespreken dan welke mogelijkheden er zijn en op welke termijn u voor een eerste gesprek kunt komen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar gaat dan voor u op zoek naar een andere therapeut, waar u sneller terecht kunt.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben gezamenlijk normen afgesproken, de zgn treeknormen. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een andere therapeut een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 6 weken vanaf de intake is gestart.