Kwaliteit van de zorg

Het bieden van goede kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Ik ben geschoold in wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken. Hierin school ik me steeds bij, zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. En ik kan putten uit een ruime en langdurige ervaring. Ik probeer zo goed mogelijk bij uw hulpvraag aan te sluiten om zo tot de juiste behandeling te komen.

Per 1 januari 2017 moet iedere zorgverlener in Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) een kwaliteitsstatuut hebben. Daarmee geeft de zorgverlener aan dat hij of zij op allerlei aspecten van de kwaliteit voldoet aan de norm. Ik heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut wat vernieuwd is in juni 2022. U kunt dat hier downloaden als PDF. Wanneer u meer wilt weten over het kwaliteitsstatuut dan kunt u kijken op de website van GGZ Kwaliteitsstatuut of op de website van Zorginzincht.nl.

Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling. Daarom nodig ik u uit om uw kritiek en uw klachten met mij te bespreken. Op die manier kunnen wij een goede behandelrelatie opbouwen. Mocht u toch niet tevreden zijn dan wil ik samen met u naar een meer bevredigende oplossing zoeken.

Ook bestaat de mogelijkheid om officieel een klacht in te dienen. U kunt dan terecht bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) (klik hier om naar de website van de LVVP te gaan). De LVVP  is één van de beroepsverenigingen waarvan ik lid ben.

De LVVP-klachtenfunctionaris is van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Als u een klacht heeft dan stuurt u die bij voorkeur middels het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

Verder kunt u een klacht indienen bij de Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (Klik hier om naar de website van het tuchtcollege te gaan).

Nadat de behandeling beëindigd is zal ik u een korte vragenlijst toesturen waarin u kunt aangeven wat u van de kwaliteit van de behandeling vond. Ik stel het zeer op prijs als u deze korte vragenlijst ook daadwerkelijk invult en terugstuurt.