Home

Welkom op de site van Annemarie Gerits Praktijk voor Psychotherapie.

Nieuws in verband met Covid-19.

Klik hier om mijn werkwijze te lezen zolang het corona-virus actief is.

Wanneer u liever beeldbelt in plaats van naar Dommelen te komen dan kan dat ook op het afgesproken tijdstip. Als u het mij maar tijdig laat weten.

Nieuws in verband met uw wettelijk eigen risico. Een en ander heeft te maken met de invoering van het Zorgprestatiemodel. Dat is een nieuw systeem voor het waarderen van mijn werkzaamheden door de zorgverzekeraars en de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Klik hier.

Wachtlijst.

November 2022. Op het ogenblik heb ik een wachtlijst waardoor ik geen nieuwe clienten kan aannemen. Dat betekent dat u zich niet kunt aanmelden omdat ik geen zicht heb op het moment waarop u zou kunnen beginnen met de therapie.

U kunt bij mijn praktijk terecht voor:
• Psychotherapie voor volwassenen (18+).
• Supervisie en coaching.
• Bij- & nascholing voor professionals en teams.

De praktijk is geopend op dinsdag en vrijdag. Klik hier voor informatie over aanmelden.

Therapeut van de praktijk is Annemarie Gerits, psychotherapeut. Meer informatie over mijn werkachtergrond leest u hier.

In 2013 en in 2018 is de praktijk gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, de LVVP. De praktijk voldoet volledig aan de kwaliteitscriteria van de LVVP. Deze beoordeling is vijf jaar (tot 31-12-2023) geldig. U kunt het Certificaat Deelname Praktijkvisitatie hier bekijken.

Mijn kwaliteitsstatuut is onlangs bijgewerkt (juni  2022). Informatie over mijn kwaliteitsstatuut vindt u op de pagina Kwaliteit van zorg. U kunt mijn kwaliteitsstatuut downloaden door hier te klikken.

Privacy statement

In de privacystatement (verklaring over gegevensbescherming) staat uitgebreid uitgelegd welke gegevens ik van u verzamel, waarom ik dat moet doen en wat ik daarmee doe. De belangrijkste punten hieruit heb ik voor u  samengevat:

– Ik krijg alleen gegevens die u mij geeft (per telefoon of e-mail, in onze gesprekken) of die ik van u op mag vragen bij bijvoorbeeld uw huisarts of andere hulpverleners. Ik vraag niet meer gegevens dan ik nodig heb.
– Ik gebruik deze gegevens alleen voor het onderhouden van contact, het uitvoeren van de behandeling, eventueel contact met uw huisarts of andere hulpverleners, en rekeningen aan de verzekeraar.
– U geeft mij toestemming voor dit gebruik. Ook zijn er wettelijke verplichtingen voor mij om gegevens te gebruiken.
– Ik geef uw gegevens niet door aan anderen dan de partijen die in de verklaring staan.
– Ik heb voldoende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen zodat anderen die – niet onbedoeld kunnen inzien.
– Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig. Daarna zorg ik voor vernietiging.
– Ik voldoe daarmee aan de eisen die de wet stelt.

Voor de volledige statement kijkt u onder Praktische informatie op deze site of klikt u hier.