Let op uw eigen risico

Met vrijwel alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Daarom wordt uw behandeling in vrijwel alle gevallen vergoed als die valt onder de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Voorwaarde is dan wel dat u een verwijskaart hebt voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Deze verwijskaart moet u vóór aan de aanmelding bij uw huisarts of andere verwijzer gehaald hebben.

Wat is verplicht eigen risico?

Verplicht eigen risico wordt ook wel eigen bijdrage genoemd.  In 2022 bedraagt dat, net als in de vorige jaren, € 385,-. Iedereen betaalt verplicht eigen risico voor vrijwel alle zorg waar men naar doorverwezen wordt door de huisarts. Wanneer u in 2022 nog geen verplicht eigen risico hebt moeten betalen voor een andere behandeling, dan zal uw zorgverzekeraar die € 385,- eigen bijdrage bij u innen in verband met de therapie.

Naast het verplicht eigen risico kunt u ook nog een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar. Als dat het geval is dan zal de zorgverzekeraar ook het bedrag van het vrijwillig eigen risico bij u innen.

Houdt u vooral rekening met uw verplicht eigen risico!

Er is sinds 1-1-2022 een nieuw systeem om de zorg die ik lever te waarderen en te declareren. Dit is het Zorgprestatiemodel. Ik moet vanaf nu iedere 1 á 2 maanden declareren bij de zorgverzekeraars. Dat betekent dat uw zorgverzekeraar u waarschijnlijk in maart of april een rekening zal sturen voor (een deel van) uw eigen risico over 2022. Houdt daar rekening mee!!! Want als u ook al in 2021 in behandeling was betaalt u uw eigen risico over 2021 en 2022 vlak na elkaar door de overgang van het ene op het andere systeem .

Wat als u in 2021 met de behandeling bent begonnen of al in behandeling was?

Vanwege het nieuwe systeem heb ik aan het einde van 2021 alle behandelingen in het oude systeem moeten afsluiten en declareren. Omdat u tot 31-12-2021 uw eigen risico moest betalen over het jaar waarin uw behandeling begonnen was kunt u dus in het begin van 2022 een rekening verwachten van uw zorgverzekeraar om uw eigen risico over 2021 te betalen. Ook als u pas aan het einde van 2021 bent begonnen met uw voortgezette behandeling. (Uiteraard alleen als u uw eigen risico al niet “vol” gemaakt had in verband met andere specialistische medische hulp).

Waarom een nieuw systeem voor declaraties?

Het nieuwe systeem heet het Zorgprestatiemodel. U kunt daarover een folder downloaden. Kort samengevat: de zorgverzekeraars krijgen eerder een declaratie van mij: zij krijgen daardoor een sneller en beter zicht op hun uitgaven. Ik hoef niet langer een jaar te wachten voordat ik betaald krijg. En u krijgt iedere 2 maanden te zien wat ik wanneer voor u gedaan heb. Dat is overzichtelijker. En u gaat uw eigen risico veel meer gespreid betalen, en niet pas na een jaar in één bedrag.