Verzekerde zorg – BGGZ – SGGZ

Psychologische zorg (ook wel Geestelijke GezondheidsZorg of GGZ genoemd) is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. U bent daar dus in alle gevallen voor verzekerd.

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bestaan twee soorten hulpverlening. Dat zijn Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Basis GGZ is er voor eenvoudig op te lossen problemen. U kunt dit vergelijken met wat de huisarts kan doen voor u bij lichamelijke klachten. De behandeling binnen de Basis GGZ duurt dan ook niet lang en bestaat uit ten hoogste 12 gesprekken.

Specialistische GGZ kunt u vergelijken met wat de medisch specialist kan doen voor u bij lichamelijke klachten. In dat geval gaat het om problemen die uw leven beheersen en niet eenvoudig zijn op te lossen. De behandeling zal langer duren, soms wel een jaar of langer.

Aanpassingsproblemen, werkgerelateerde problemen en relatieproblemen vallen niet onder de verzekerde zorg in het basispakket. Kijk daarvoor onder “Niet verzekerde zorg” op deze website.

Met de volgende verzekeraars heb ik in 2019 contracten voor zowel SGGZ als BGGZ: VGZ, Menzis, Zilveren Kruis, DSW, VRZ en Caresq. Uit marketingoverwegingen hanteren deze concerns tal van verschillende namen:  (de nummers achter de namen zijn de zogenaamde Uzovicodes): Zilveren Kruis Achmea 3311; Ziezo 3311; Interpolis 3313; Avéro Achmea 3329; Agis en Take Care Now 3311; Pro Life 3311,
De Friesland 7084; FBTO 0211; OZF Achmea 3314; Nedasco B.V. / Caresco B.V. 8960; IAK Volmacht B.V. 8971; Aevitae B.V. 8958, AnderZorg, UVIT, Unive, IZA 7095 en 3334, IZZ, UMC 736, Cares, Nedasco 8965, Thurien 3341, Avitae 3330, Zekur, ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid en Eno, Stad Holland 7037, ASR, Ditzo 3336, Amersfoortse 9018, Besured, National Academic en Promovendum. 

Met CZ heb ik alleen een contract voor SGGZ. Voor BGGZ heb ik 2019 geen contract met CZ (waaronder ook Ohra en Delta Lloyd vallen).

Waarom geen contract met deze verzekeraars? Met CZ (en dus ook Ohra en Delta Lloyd) heb ik geen contract voor BGGZ omdat zij als enige verzekeraar een apart kwaliteitsinstituut vereisen. Mijn praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVVP, welke geaccepteerd worden door alle andere verzekeraars.  Een extra kwaliteitsinstituut betekent alleen maar meer administratieve rompslomp en daar hebben we al genoeg van in de zorg.

Informeert u even bij uw verzekering wat dat betekent voor de vergoeding als uw therapie start in 2019 en u bent bij een van deze verzekeraars verzekerd.