Verwijsbrief

Om uw behandeling vergoed te krijgen van uw verzekeraar is een verwijzing van uw huisarts nodig. De meeste huisartsen weten natuurlijk wat daar in moet staan. Aan de hand van de informatie hieronder kunt u zelf nagaan of uw verwijsbrief compleet is.
U gaat met een klacht naar de huisarts en die stelt een psychische stoornis vast (bv een angststoornis, een depressie, een persoonlijkheidsstoornis). Ook stelt hij of zij vast of het een klacht is die onder de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) of onder de Specialistische GGZ (SGGZ) valt. Wat het verschil is leest u hier op deze website. Wanneer de huisarts (nog) geen psychische stoornis vast kan stellen, dan kan hij of zij ook noteren dat er een “vermoeden van een psychische stoornis” is. Tot slot verwijst de huisarts naar een psychotherapeut of,  meer algemeen, naar psychotherapie;

Dus in de verwijsbrief moet staan
– of het een verwijzing naar BGGZ of SGGZ is,
– welke klacht of stoornis de huisarts vermoedt,
– de datum van de verwijzing want die moet altijd voor het eerste gesprek vallen.

Mocht een en ander onduidelijk zijn voor u of voor uw huisarts dan kunt u altijd contact met mij opnemen om de verwijzing te bespreken.